Over segmenten

Wat zijn segmenten?

Segmenten verdelen je contacten op basis van bepaalde criteria. Je kan later het segment gebruiken om bepaalde campagnes enkel naar dat segment te sturen.

Segmenten zijn vooral nuttig wanneer je meerdere criteria kan gebruiken. Je kiest zelf of er meerdere criteria tegelijkertijd gelden, of een enkel criterium voldoende is om tot een specifiek segment te behoren. Daardoor helpen segmenten je je publiek snel, gemakkelijk en precies te bereiken.


Hoe werken segmenten in Flexmail?

Hoe segmenten werken in Flexmail hangt af van de segmentatiemogelijkheden die je zelf instelt. Bij het segmenteren ga je eenvoudigweg je segmenten en je criteria te benoemen. Je kan een segment aanmaken op basis van criteria die tegelijkertijd gelden en die ook enkel contacten aan je segmentenlijst toevoegen als ze tegelijkertijd gelden voor een bepaald contact. Daartegenover kan je ook een segment instellen waarbij contacten die voldoen aan een van de meerdere criteria op de lijst komen. Je kan verschillende variaties van beide opties kiezen.


Wat kan je doen met segmenten in Flexmail?

  • Je kan segmenten creëren om je contacten onder te verdelen in verschillende contactlijsten.
  • Je kan subsegmenten creëren om je contacten verder te verdelen.
  • Je kan gepersonaliseerde inhoud tonen in berichten gebaseerd op de segmenten waartoe de contacten behoren.
  • Je kan campagnes versturen naar een of meer segmenten.
  • Je kan workflows creëren voor contacten in een specifiek segment.

Segmentatiecriteria

Er bestaan vijf criteria om je contacten te segmenteren: een contactveld, een bron, een interesse, een inschrijfformulier en een campagne. Wanneer een contact voldoet aan een van die criteria kan je het toevoegen aan een segment. De beschikbare criteria, met al hun mogelijke combinaties, kan je vinden in de volgende tabellen:

Contactvelden 
Trigger Veld Functie Waarde
Contactveld E-mail Begint met De waarde van het veld*
Voornaam Begint niet met De waarde van het veld*
Naam Eindigt op De waarde van het veld*
Taal Eindigt niet op De waarde van het veld*
Jouw eigen velden Bevat De waarde van het veld*

Bevat niet De waarde van het veld*
Gelijk aan (exact) De waarde van het veld*
Niet gelijk aan (exact) De waarde van het veld*
Kleiner dan De waarde van het veld*
Kleiner dan, gelijk aan De waarde van het veld*
Groter dan De waarde van het veld*
Groter dan, gelijk aan De waarde van het veld*
Lege waarde N/A**

Geen lege waarde N/A**

* Voeg de waarde toe zoals je aangaf in je databank.
** Afhankelijk van welk veld je selecteerde. Er zijn bijzondere velden waarbij je verplicht bent een waarde in te voeren, zoals taal en creatie.

Support tip
Gebruik je een eigen veld met een meerkeuzeveld waar meerdere antwoorden mogelijk zijn, gebruik dan de optie Bevat in plaats van Gelijk aan (exact). De verschillende waardes die het contact kiest, worden opgeslagen in 1 veld. Bij Gelijk aan (exact), moeten deze waardes volledig overeenkomen, bij Bevat ga je nakijken of één van de waardes in dat veld staat.

Voorbeeld 1 - Contacten met een taal gelijk aan Engels worden toegevoegd aan het segment.

Voorbeeld 2 - Contacten met een e-mailadres dat ‘@jouwdomein.com’ bevat worden toegevoegd aan het segment. 

Voorbeeld 3 - Contacten die geen lege waarde hebben in (custom) veld ‘klantnummer’ worden toegevoegd aan het segment.

Bronnen
Trigger Veld Functie Waarde
Bron Jouw bronnen Contact heeft bron N/A

Voorbeeld - Contacten met een bepaalde bron worden toegevoegd aan het segment.

Support tip
Om een overzicht te bewaren en je segmenten zo eenvoudig en duidelijk mogelijk aan te maken, raden we aan om het gebruik van bronnen binnen een segment te beperken. Segmenteren op basis van een bron kan eventueel wel nuttig zijn bij een eenmalige campagne naar een groep contacten.
Interesses
Trigger Veld Functie Waarde
Interesselabels Jouw interesselabels Is ingeschreven voor N/A
Is niet ingeschreven voor N/A
Is uitgeschreven voor N/A

Voorbeeld 1 - Contacten die ingeschreven zijn voor een bepaalde interesse worden toegevoegd aan het segment.

Voorbeeld 2 - Contacten die uitgeschreven zijn voor een bepaalde interesse worden toegevoegd aan het segment.

Opt-in formulieren
Trigger Veld Functie Waarde
Inschrijfformulier Jouw opt-in formulieren Ingeschreven via N/A

Example - Contacten die inschrijven via een bepaald inschrijfformulier (opt-in) worden toegevoegd aan het segment.

Campagnes
Trigger Veld Functie Waarde
Campagne Jouw campagnes Verzonden N/A
Niet verzonden N/A
Afgeleverd N/A
Niet afgeleverd N/A
Geopend N/A
Niet geopend N/A
Geklikt Een link
Niet geklikt Een link
Formulier ingevuld Een formulier
Formulier niet ingevuld Een formulier

Voorbeeld 1 - Contacten die een bepaalde campagne ontvingen worden toegevoegd aan het segment.

Voorbeeld 2  - Contacten die het gekozen formulier afwerkten in een bepaalde campagne worden toegevoegd aan het segment.


Wat valt er nog meer te weten over Flexmail?
Hoe doe ik dat precies in mijn account?
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het registreren van je feedback. Probeer het later opnieuw.

Nog niet gevonden waar je naar op zoek was Contacteer ons Contacteer ons