Over interesses

Wat zijn interesses?

Wanneer een klant interesse toont in een specifiek type product, promotie of andere content, kan je in Flexmail die informatie vastleggen en categoriseren in een groep om je campagnes te verfijnen.

Als je bijvoorbeeld een dierenwinkel hebt, zijn interesses een geweldige manier om te differentiëren tussen de verschillende klanten op basis van welk huisdier ze hebben. Het is zinloos een folder voor hondenvoer naar een katteneigenaar te sturen en omgekeerd. Irrelevante berichten verminderen hun interesse en de relevantie van de rest van het bericht.

De interesses kunnen we onderverdelen in twee soorten, afhankelijk van de zichtbaarheid

Publieke interesses

Publieke interesses zijn interesses die zichtbaar zijn voor je contacten via het inschrijfformulier (opt-in) en via hun eigen profielpagina, die getoond wordt als ze hun profiel willen aanpassen of bij het uitschrijven.

Privé interesses

Privé interesses zijn interesses die enkel voor jezelf zichtbaar zijn in je account. Deze kunnen handig zijn om je contacten onder te verdelen in verschillende groepen zonder dat je ze deze laat aanpassen of zichtbaar maakt voor hun.

Opgelet
Privé interesses zijn enkel inbegrepen vanaf een Pro abonnement.

Waarom gebruik je interesses in Flexmail?

Het ultieme doel van interesses is, natuurlijk, om je contacten beter te begrijpen en hen zo gepersonaliseerde content te sturen. Dat doe je door interessegroepen toe te voegen aan een segment en dat segment specifieke campagnes te sturen, of door delen van je campagnes te personaliseren met Dynamic Content.


Hoe gebruik je interesses concreet in Flexmail?

Het concept van interesses komt voort uit de nood om de aandacht van je contacten te behouden en hen het type content te versturen dat ze echt willen en appreciëren. Door je interesses op verschillende manieren in te zetten, ga je je publiek beter begrijpen en kan je vervolgens je campagnes verfijnen.

Segmenten

Door je bericht naar een segment te sturen waarin je de contacten met een bepaalde interesse toevoegt, richt je je campagne naar een specifieke doelgroep. Je kan je segment ook uitbreiden met meerdere criteria in plaats van enkel interesses. Interesses vormen wel een nuttig bouwblok in de creatie van die segmenten.

Dynamic Content

Via Dynamic Content baseer je welke content je contacten zien op hun interesses. Je kan je publiek zelfs verder verfijnen door andere criteria toe te voegen aan je Dynamic content instellingen.

Campagnes

Tijdens het proces dat je doorloopt om een campagne te lanceren, zal je gevraagd worden wie je bericht zal ontvangen. Daar kan je de dragers van een bepaalde interesse toewijzen wanneer je deze in een specifiek segment geplaatst hebt. Interesses zijn een enkel criterium en je kan meerdere criteria toevoegen om te selecteren wie je campagne zal ontvangen.

Workflows

Op basis van interesses kan je gemakkelijk automatische workflows creëren. Je kan bijvoorbeeld een actie triggeren die automatisch een bericht verzendt op basis van de interessegroep. Die actie kan je triggeren zodra iemand tot de interessegroep toetreedt of de groep verlaat. Je kan ook op basis van een andere trigger een contact toevoegen aan of verwijderen van een interesse.

Export

Je kan alle contacten met een specifieke interesse exporteren. Een dergelijke gedeeltelijke export van je databank is vooral handig voor een manuele analyse van enkel contacten met een specifieke interesse.


Hoe krijgen je contacten een interesse toegewezen?

Idealiter laat je je contacten zelf hun interesses kiezen. Er zijn echter meer manieren waarop ze een interesse kunnen krijgen.

Inschrijfformulier

Elk inschrijfformulier (opt-in) heeft een gedeelte met publieke interesses waar je contact zelf zijn interesses kan aangeven. Alle publieke interesses worden standaard aan je contacten getoond op het profiel. Wanneer je je formulier aanmaakt, kan je kiezen of je contacten standaard al wil inschrijven voor één of meer van die interesses. Die zullen dan ook aangevinkt worden op het profiel. Deze interesses kan het contact nadien nog steeds aanpassen op zijn/haar profielpagina.

Import van contacten

Wanneer je een contact in je databank importeert, kan je hen al een interesse meegeven. Dat doe je door een kolom te maken in je CSV-bestand met als titel ‘Interesses’ en in die kolom de namen van de interesses in te geven, gescheiden met een komma. De interesses moeten exact dezelfde naam hebben als in je account om ze correct te kunnen toewijzen.

Wanneer een contact zichzelf uitschrijft voor een specifieke interesse, dan kan je diezelfde interesse niet meer toewijzen aan dat contact. Enkel een contact kan zichzelf nadien opnieuw inschrijven voor die uitgeschreven interesse.

Heb je geen interesse in je bestand toegevoegd, dan kan je de volledige lijst met contacten eenzelfde interesse geven in de laatste stap van je import.

Persoonlijke bewerkingen

Je kan op elk moment naar je databank met contacten gaan, de details van een bepaald contact ingeven en manueel een interesse aan dat specifieke contact toevoegen of verwijderen.

Workflows

Je kan contacten toevoegen aan of verwijderen van interessegroepen op basis van verschillende triggers, zoals hun interactie met een bepaalde campagne, formulier, enquête of url.

Link Tracking

Link Tracking is een van de handigste eigenschappen van interesses. We adviseren dat je je Link Tracking instelt nadat je je bericht opstelt. Het toont een lijst van alle links in je bericht en laat je een interesse toewijzen aan iedere link. Daarna traceert Flexmail het klikgedrag van je contacten en wijst het ze op basis daarvan automatisch nieuwe interesses toe. Met die interesse-informatie pas je later gemakkelijk lanceringen van campagnes en de content ervan aan de classificatie van je contact aan.


Wat valt er nog meer te weten over Flexmail?
Hoe doe ik dat precies in mijn account?
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het registreren van je feedback. Probeer het later opnieuw.

Nog niet gevonden waar je naar op zoek was Contacteer ons Contacteer ons