Legacy: Over voorkeuren

Wat zijn voorkeuren? 

Met voorkeuren beheer je gemakkelijk de verzoeken van contacten over het soort berichten ze willen ontvangen. Ze kunnen geïnteresseerd zijn in producten, trainingen, events of nieuwsbrieven. Als ze interesse tonen in een type bericht betekent het dat ze die voorkeur hebben. Je contacten kunnen meerdere voorkeuren tegelijk hebben.


Hoe werken voorkeuren in Flexmail? 

Je maakt de naam van een voorkeur aan in het voorkeurcentrum op basis van de categorieën van interesses die je denkt dat je publiek heeft, of van het type bericht je van plan bent te sturen. Daarna kan je die voorkeuren toevoegen aan elk inschrijf- of updateformulier. Zo laat je je contacten toe zelf hun voorkeuren aan te geven.


Wat kan je doen met voorkeuren in Flexmail? 

Voorkeuren zijn keuzes die je contacten rechtstreeks uitdrukken over het type content ze willen ontvangen. Flexmail geeft je daarom verschillende mogelijkheden om de voorkeuren van je contacten te gebruiken om het publiek van je campagnes te verfijnen of hun interesses beter te begrijpen.

Segmenten

Je kan de voorkeuren al inzetten tijdens de lancering van een campagne als basis voor de berichten die je stuurt. Als je echter een bericht naar een voorgemaakt segment stuurt, krijgt je publiek je bericht op basis van veel meer criteria dan enkel voorkeuren. De voorkeuren kunnen een bouwblok zijn bij de creatie van je segment.

Omgekeerd voeg je ook gemakkelijk voorkeuren toe aan een contact binnen een segment. Je kan automatisch specifieke voorkeuren toevoegen aan individuele contacten zodra je ze toevoegt aan een segment. Via de geavanceerde instellingen in de segmentatie stel je in welke voorkeuren iedereen in het segment automatisch mag krijgen.

Dynamic Content

Via Dynamic Content, gebaseerd op de voorwaarde of een specifiek contact al dan niet behoort tot een specifieke voorkeursgroep, kan je beslissen om je publiek een bepaald gedeelte van je bericht al dan niet te sturen.

Campagnes

Campagnes kan je baseren op voorkeuren. Tijdens de lancering van een nieuwe campagne zal je gevraagd worden wie je bericht zal ontvangen. Daar kan je een specifieke voorkeursgroep kiezen om je campagne te ontvangen. Voorkeuren zijn een enkel criterium en je kan meerdere criteria inzetten om je publiek in te delen.

Workflows

Je kan ook automatische workflows aanmaken op basis van voorkeuren. Je kan een actie triggeren, zoals een bericht sturen naar een contact, op basis van of ze al dan niet tot een voorkeursgroep behoren. Je kan ook op basis van een andere trigger voorkeuren toevoegen of verwijderen bij een contact.

Export

Je kan alle contacten met een specifieke voorkeur exporteren. Een dergelijke gedeeltelijke export van je databank is handig om manueel de contactinformatie van specifieke voorkeursgroepen te analyseren.


Hoe krijgen je contacten bepaalde voorkeuren?

Idealiter laat je je contacten hun voorkeuren zelf kiezen. Er zijn echter meerdere manieren waarop iemand een bepaalde voorkeur kan krijgen.

Inschrijfformulier

Elk inschrijfformulier heeft een gedeelte met voorkeuren waar je contact zelf voorkeuren kan aangeven. Wanneer je je formulier aanmaakt, kan je kiezen of je er zelf voorkeuren aan toevoegt, of bepaalde voorkeuren automatisch geselecteerd worden en of je contact verplicht is een voorkeur aan te duiden in het formulier.

Contacten importeren

Wanneer je een contact in je databank importeert, kan je hen al een voorkeur meegeven. Dat doe je door een kolom te maken met als titel voorkuren en in die kolom de namen van de voorkeuren in te geven, gescheiden met een komma. De voorkeuren moeten exact dezelfde naam hebben als in je account om ze correct te kunnen toewijzen.

Persoonlijke aanpassingen

Op elk moment kan je naar je databank van contacten gaan en manueel voorkeuren aan contacten toevoegen.

Workflows

Op basis van verschillende triggers kan je voorkeuren verwijderen van of toevoegen aan contacten, afhankelijk van hoe ze interageren met bepaalde campagnes, formulieren, enquêtes of url’s.


Voorkeurscentrum

In het voorkeurscentrum kan je:

  • Voorkeuren creëren, aanpassen of verwijderen
  • De contactlijst bekijken van een bepaalde voorkeur
  • Contacten met bepaalde voorkeuren exporteren
  • Voorkeuren aan bepaalde segmenten toewijzen of ervan verwijderen

Wat valt er nog meer te weten over Flexmail?
Hoe doe ik dat precies in mijn account?
Inspiratie nodig?
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het registreren van je feedback. Probeer het later opnieuw.

Nog niet gevonden waar je naar op zoek was Contacteer ons Contacteer ons