Legacy: Over interesselabels

Opgelet
Als jouw account al werkt met interesses, in plaats van interesselabels en voorkeuren, kan je hier meer info vinden.

Wat zijn interesselabels?

Wanneer een klant interesse toont in een specifiek type product, promotie of andere content, kan je in Flexmail die informatie vastleggen en categoriseren in een groep om je campagnes te verfijnen.

Als je bijvoorbeeld een dierenwinkel hebt, zijn interesselabels een geweldige manier om te differentiëren tussen de verschillende klanten op basis van welk huisdier ze hebben. Het is zinloos een folder voor hondenvoer naar een katteneigenaar te sturen en omgekeerd. Irrelevante berichten verminderen hun interesse en de relevantie van de rest van het bericht.


Waarom gebruik je interesselabels in Flexmail?

Je kan interesselabels beheren in het Contacten-onderdeel van je Flexmail. Je kan er verschillende labels aanmaken met de naam van de interesses van je contacten in de types content die je maakt en verstuurt. Die interesselabels wijs je toe wanneer je je contacten importeert of achteraf bij individuele contacten.

Met Link Tracking wijs je contacten automatisch interesselabels toe op basis van hun gedrag. Wanneer je berichten voorbereidt, kan je linken associëren met interesselabels. Later, wanneer je contact je campagne krijgt en op die link klikt, kan je dat klikgedrag traceren. Je ziet dan niet enkel dat je contact klikte op een interesse-gerelateerde link, maar ook hoe vaak -- je ziet dus hoe sterk je contact geïnteresseerd is.

Het ultieme doel van interesselabels is, natuurlijk, om je contacten beter te begrijpen en hen zo gepersonaliseerde content te sturen. Dat doe je door interessegroepen toe te voegen aan een segment en dat segment specifieke campagnes te sturen, of door delen van je campagnes te personaliseren met Dynamic Content.


Hoe gebruik je interesselabels concreet in Flexmail?

Het concept van interesselabels komt uit de nood om de aandacht van je contacten te behouden en hen het type content te geven dat ze echt willen en appreciëren. Door je interesselabels op verschillende manieren in te zetten ga je je publiek beter begrijpen en kan je vervolgens je campagnes verfijnen.

Segmenten

Tijdens de lancering van een campagne kan je interesselabels al inzetten om berichten te sturen. Door echter je bericht naar een segment te sturen in plaats van een interesselijst, richt je je naar een publiek dat verfijnd is op basis van meerdere criteria in plaats van enkel interesses. Interesselabels vormen wel een nuttig bouwblok in de creatie van die segmenten. 

Dynamic Content

Via Dynamic Content baseer je welke content je contacten zien op hun interesses. Je kan je publiek zelfs verder verfijnen door content al dan niet te tonen op basis van het aantal clicks dat je publiek al maakte op links gerelateerd aan die specifieke interesselabel.

Campagnes

Tijdens het proces dat je doorloopt om een campagne te lanceren, zal je gevraagd worden wie je bericht zal ontvangen. Daar kan je de dragers van een bepaald interesselabel toewijzen. Interesselabels zijn een enkel criterium en je kan meerdere criteria toevoegen om te selecteren wie je campagne zal ontvangen.

Workflows

Op basis van interesselabels kan je gemakkelijk automatische workflows creëren. Je kan bijvoorbeeld een actie triggeren die automatisch een bericht verzendt op basis van de interessegroep. Die actie kan je triggeren zodra iemand tot de interessegroep toetreedt of de groep verlaat. Je kan ook op basis van een andere trigger een interesselabel toevoegen aan of verwijderen van een interesselabel.

Export

Je kan alle contacten met een specifieke interesselabel exporteren. Een dergelijke gedeeltelijke export van je databank is vooral handig voor een manuele analyse van enkel contacten met een specifieke interesse.


Hoe krijgen je contacten een interesselabel toegewezen?

Idealiter laat je je contacten zelf hun interesses kiezen. Er zijn echter meer manieren waarop ze een interesselabel kunnen krijgen.

Import van contacten

Wanneer je een contact in je databank importeert, kan je hen al een interesselabel meegeven. Dat doe je door een kolom te maken met als titel interesselabels en in die kolom de namen van de interesselabels in te geven, gescheiden met een komma. De interesselabels moeten exact dezelfde naam hebben als in je account om ze correct te kunnen toewijzen.

Persoonlijke bewerkingen

Je kan op elk moment naar je databank met contacten gaan, de details van een bepaald contact ingeven en manueel een interesselabel aan dat specifieke contact toevoegen.

Link Tracking

Link Tracking is een van de handigste eigenschappen van interesselabels. We adviseren dat je je Link Tracking instelt nadat je je bericht opstelt. Het toont een lijst van alle links in je bericht en laat je een interesselabel toewijzen aan iedere link. Daarna traceert Flexmail het klikgedrag van je contacten en wijst het ze op basis daarvan automatisch nieuwe interesselabels toe. Met die interesse-informatie pas je later gemakkelijk lanceringen van campagnes en de content ervan aan de classificatie van je contact aan, of aan het aantal keren dat ze klikten op een link verbonden met een bepaalde interesselabel.

Workflows

Je kan contacten toevoegen aan of verwijderen van interessegroepen op basis van verschillende triggers, zoals hun interactie met een bepaalde campagne, formulier, enquête or url.


Wat valt er nog meer te weten over Flexmail?
Hoe doe ik dat precies in mijn account?
Inspiratie nodig?
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het registreren van je feedback. Probeer het later opnieuw.

Nog niet gevonden waar je naar op zoek was Contacteer ons Contacteer ons