Legacy: Over segmenten (voorkeuren)

Opgelet Als jouw account al werkt met interesses, in plaats van interesselabels en voorkeuren, kan je hier meer info vinden.

Wat zijn segmenten?

Segmenten verdelen je contacten op basis van bepaalde criteria. Je kan later het segment gebruiken om bepaalde campagnes enkel naar dat segment te sturen.

Segmenten zijn vooral nuttig wanneer je meerdere criteria kan gebruiken. Je kiest zelf of er meerdere criteria tegelijkertijd gelden, of een enkel criterium voldoende is om tot een specifiek segment te behoren. Daardoor helpen segmenten je je publiek snel, gemakkelijk en precies te bereiken.


Hoe werken segmenten in Flexmail?

Hoe segmenten werken in Flexmail hangt af van de segmentatiemogelijkheden die je zelf instelt:

Basis-segmentatiemogelijkheden

De basismogelijkheid voor segmentatie is eenvoudigweg je segmenten en je criteria te benoemen. Je kan een segment aanmaken op basis van criteria die tegelijkertijd gelden en die ook enkel contacten aan je segmentenlijst toevoegen als ze tegelijkertijd gelden voor een bepaald contact. Daartegenover kan je ook een segment instellen waarbij contacten die voldoen aan een van de meerdere criteria op de lijst komen. Je kan verschillende variaties van beide opties kiezen.

Geavanceerde segmentatiemogelijkheden

In de geavanceerde mogelijkheden kan je een speciaal inschrijfformulier kiezen dat geldt voor dat specifieke segment. Wanneer contacten in dat segment klikken op de update-link in je bericht, stuur je ze naar een aangepast inschrijfformulier in plaats van naar het formulier uit de algemene instellingen.

Verder beheer je in de geavanceerde mogelijkheden het uitschrijf-niveau. Als je contacten op de uitschrijf-link klikken, kan je ervoor kiezen ze uit te sluiten van het segment of zelfs van je volledige databank.

Support tip We raden aan dat je toelaat contacten uit te schrijven van de databank. In de algemene instellingen kan je uitschrijvers automatisch laten toevoegen aan de algemene blacklist.

Je kan ook voorkeuren van segmenten beheren. Je selecteert dan een set voorkeuren relevant voor het segment en beslist of de toepassing van die voorkeuren voorrang krijgt op de voorkeuren van de contacten al aanwezig in het segment. Je geselecteerde voorkeuren worden dan toegevoegd aan het contact zodra het in het segment wordt opgenomen.


Wat kan je doen met segmenten in Flexmail?

  • Je kan segmenten creëren om je contacten onder te verdelen in verschillende contactlijsten.
  • Je kan subsegmenten creëren om je contacten verder te verdelen.
  • Je kan gepersonaliseerde inhoud tonen in berichten gebaseerd op de segmenten waartoe de contacten behoren.
  • Je kan campagnes versturen naar een of meer segmenten.
  • Je kan workflows creëren voor contacten in een specifiek segment.

Segmentatiecriteria

Er bestaan zes criteria om je contacten te segmenteren: een contactveld, een bron, een interesse, een voorkeur, een inschrijfformulier en een campagne. Wanneer een contact voldoet aan een van die criteria kan je het toevoegen aan een segment.

Opgelet Werkt jouw account reeds met de nieuwe interesses, dan blijft de werkwijze voor segmenten hetzelfde maar wordt het segmenteren wat eenvoudiger met de interesses.

De beschikbare criteria, met al hun mogelijke combinaties, kan je vinden in de volgende tabellen:

Contactvelden 
Trigger Veld Functie Waarde
Contactveld E-mail Begint met De waarde van het veld*
Voornaam Begint niet met De waarde van het veld*
Naam Eindigt op De waarde van het veld*
Taal Eindigt niet op De waarde van het veld*
Jouw eigen velden Bevat De waarde van het veld*

Bevat niet De waarde van het veld*
Gelijk aan (exact) De waarde van het veld*
Niet gelijk aan (exact) De waarde van het veld*
Kleiner dan De waarde van het veld*
Kleiner dan, gelijk aan De waarde van het veld*
Groter dan De waarde van het veld*
Groter dan, gelijk aan De waarde van het veld*
Lege waarde N/A**

Geen lege waarde N/A**

* Voeg de waarde toe zoals je aangaf in je databank. ** Afhankelijk van welk veld je selecteerde. Er zijn bijzondere velden waarbij je verplicht bent een waarde in te voeren, zoals taal en creatie.

Voorbeeld 1 - Contacten met een taal gelijk aan Engels worden toegevoegd aan het segment.

Voorbeeld 2 - Contacten met een e-mailadres dat ‘@jouwdomein.com’ bevat worden toegevoegd aan het segment. 

Voorbeeld 3 - Contacten die geen lege waarde hebben in (custom) veld ‘klantnummer’ worden toegevoegd aan het segment.

Bronnen
Trigger Veld Functie Waarde
Bron Jouw bronnen Contact heeft bron N/A

Voorbeeld - Contacten met een bepaalde bron worden toegevoegd aan het segment.

Interesses
Trigger Veld Functie Waarde
Interesselabels Jouw interesselabels Is lid van N/A
Is lid van met x clicks Aantal clicks*
Is geen lid van N/A

* Dit nummer toont het aantal keer dat een contact op een specifieke link klikt met dat specifieke interesselabel vooraleer die tot dat segment kan behoren.

Voorbeeld 1 - Contacten die lid zijn van een bepaalde interesse worden toegevoegd aan het segment.

Voorbeeld 2 - Contacten die lid zijn van een bepaalde interesse nadat ze drie keer op een bepaalde link hebben geklikt worden toegevoegd aan het segment.

Voorkeuren
Trigger Veld Functie Waarde
Voorkeuren Jouw voorkeuren Heeft voorkeur N/A
Heeft voorkeur niet N/A

Voorbeeld - Contacten die deze voorkeur niet hebben worden toegevoegd aan het segment.

Opt-in formulieren
Trigger Veld Functie Waarde
Inschrijfformulier Jouw opt-in formulieren Ingeschreven via N/A

Example - Contacten die inschrijven via een bepaald inschrijfformulier (opt-in) worden toegevoegd aan het segment.

Campagnes
Trigger Veld Functie Waarde
Campagne Jouw campagnes Verzonden N/A
Niet verzonden N/A
Afgeleverd N/A
Niet afgeleverd N/A
Geopend N/A
Niet geopend N/A
Geklikt Een link
Niet geklikt Een link
Formulier ingevuld Een formulier
Formulier niet ingevuld Een formulier

Voorbeeld 1 - Contacten die een bepaalde campagne ontvingen worden toegevoegd aan het segment.

Voorbeeld 2  - Contacten die het gekozen formulier afwerkten in een bepaalde campagne worden toegevoegd aan het segment.


Wat valt er nog meer te weten over Flexmail?
Hoe doe ik dat precies in mijn account?
Inspiratie nodig?
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het registreren van je feedback. Probeer het later opnieuw.

Nog niet gevonden waar je naar op zoek was Contacteer ons Contacteer ons